Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Шофьори

ТАРО С ТРАНС ЕООД България, София

      Фирма \\\" ТАРО С ТРАНС ЕООД е лицензирана транспортна фирма, която осъществява дейността си от 1995г. Регистрирана е със седалище и управление в гр. София.

Към настоящият момент фирмата търси да назначи за свой служител-шофьор с категория 

\\\" С \\\". Кандидатства се за  транспортно средство, пътуващо на територията на страната. Всички транспортни средства са в отлично състояние.

Необходими са всички задължителни документи за сключване на трудов договор, а именно:

1. чисто свидетелство за съдимост

2. медицинско за започване на работа не по ранна дата от 7 дни преди подписване на договора.

3. шофьорска книжка и удостоверение от КАТ за наличните контролни точки, към настоящият момент

4. документ за професионална компетентност 

5. валидно психо  за извършване на превоз на товари

6. диплома за завършено образование 

7. дигитална карта към момента на кандидатстване или възможност за изваждане на такава, поради факта, че фирмата се стреми да подновява автопарка си с нови транспортни средства.

            Моля кандидатствайте по настоящата обява чрез CV с актуална снимка. След предварително запознаване с информацията от CVто , ще Ви поканим на интервю. Мястото и времето за което ще уточним в последващ телефонен разговор.

             Благодарим Ви за отделеното внимание!

             Желаем Ви успех!

             Ще Ви очакваме!

wave