Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 4 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО

Партньори-А.Т. ЕООД България, Карнобат

Технически ръководител строителство

Задължения към длъжността:

• Организира и ръководи строително-монтажните дейности.
• Изготвя количествени сметки.
• Изготвя линейни графици за изпълнение на СМР.
• Съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
• Контролира качеството на работата.
• Отговаря за стриктното спазване на проектната документация.
• Провежда ежедневни инструктажи, съгласно изискванията на българското законодателство
и вътрешните инструкции на фирмата.


Изисквания:

• Средно или висше техническо образование с постигната квалификация.
• Много добри познания при разчитането на проектна документация и графика за изпълнение;
• Добри организационни и ръководни качества. Ръководене и управление на собствени екипи на фирмата по изпълнението на работите.
• Компютърни умения – Internet, Windows, MS Office - Word, Excel, Autocad и др.
Лице за контакт: Тодор Атанасов 0888681585

wave