Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 850-980 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ЕКСТРУДЕРИСТИ / ШПРИЦЬОРИ

МПЛАСТ ООД България, Пловдив

РАБОТА НА ТРИ СМЕНИ ПО ОСЕМ ЧАСА.

ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА.

СЛЕДИ, ОКАЧЕСТВЯВА И ОПАКОВА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ.


wave