Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 850-980 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 2 дни
  • Фирма директно набираща персонал

ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНИ

МПЛАСТ ООД България, Пловдив

ОПЕРАТОР НА МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ.

ТРИСМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА . ОКАЧЕСТВЯВА И ОПАКОВА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИ ОТКЛОНЕНИЕ В КАЧЕСТВОТО УВЕДОМЯВА НАСТРОЙЧИКА НА МАШИНИТЕ.

ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА.


wave