Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Офис Асистент

КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНО СПЕСТОВНА КАСА ДОВЕРИЕ България, София

ОФИС АСИСТЕНТЗа попълването на екипа ни в централния офис, търсим мотивиран и целенасочен
ОФИС АСИСТЕНТ - позитивна и инициативна личност с предприемчив дух, с отговорност и лоялност към работата, с желание да учи нови неща и усъвършенства непрекъснато своите знания и умения.

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
Високо ниво на езикова грамотност и много добро владеене на английски език (писмено и говоримо). Владеенето на втори чужд език е сериозно предимство.
Отлична култура на комуникация и поведение - отзивчивост, любезност, приветливост и търпеливост;
Високо ниво на компютърна грамотност - MS Office умения;
Висше образование в областта на Икономиката, Мениджмънта, Администрацията или друго релевантно;
Аналитично мислене;
Умения за работа в екип, отговорен и позитивен;
Умения за приоритизиране на поставените задачи, ефективно управление на времето;
Експедитивност и акуратност в изпълнение на служебните задължения;
Умения за коректно и навременно поднасяне на информация;
Конфиденциалност и лоялност;
Желание и амбиции за професионално развитие.

ТОВА ОТНAСЯ ЛИ СЕ ЗА ВАС?
Ако разпознавате себе си в това описание, искате да споделяте емоциите и успехите ни, ние Ви предлагаме възможност да се присъедините към нас като ОФИС АСИСТЕНТ


OЧАКВАЙТЕ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С:
Водене на входяща и изходяща кореспонденция посредством различни информационни канали – телефон, имейл, поща, куриерски служби и др.
Приемане, обработка, систематизиране и предаване на информация;
Координиране и организиране на административните и спомагателни дейности в компанията, с цел обезпечаване работата на офиса в ежедневните дейности;
Подпомагане в изготвянето на справки и анализи за нуждите на мениджърския екип;
Извършване на преводи на материали от/на английски език;
Организация на бизнес пътувания на служители на фирмата;
Посрещане на гостите на компанията;
Участие в организирането на работни срещи;
Организация, актуализация, поддръжка и съхраняване на фирмените файлове и документация, съгласно фирмените стандарти;
Различни дейности свързани с поддръжката на офиса, поръчка на офис консумативи и други материали.

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:
Работа във фирма, в която вярваме, че ХОРАТА са нашият НАЙ-ГОЛЯМ КАПИТАЛ;
Петдневна работна седмица от 09:00 до 17:30 часа;
Опит в престижна кооперация;
Дългосрочно заетост, постоянен трудов договор и осигуровки;
Конкурентно за позицията месечно възнаграждение;
Професионално въвеждане в работата;
Възможност за придобиване на ценен опит;
Динамична работа в екип от професионалисти;
Разнообразие от предизвикателни задачи;

wave