Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1300-1600 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител

КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНО СПЕСТОВНА КАСА ДОВЕРИЕ България, София

Оперативен счетоводител

Счетоводна Кантора обявява свободна позиция:

Професионални изисквания
- Икономическо образование, предимство Счетоводство и контрол
- Умение за организация и определяне на приоритетите в работата
- Задължителен Професионален опит като счетоводител минимум 3 години! /предимство в счетоводна къща/
- Добра компютърна грамотност - MS Word, Excel, Outlook и интернет
- Препоръчителен опит със счетоводен продукт Микроинвест

Основни задължения:
- Цялостно текущо осчетоводяване на покупки, продажби, банкови извлечения, начисляване на заплати и осигуровки
- Подреждане и класифициране на първични и вторични документи
- Засичане салдата на всички счетоводни сметки по оборотната ведомост
- Изготвяне на справки необходими на ръководството
- Подготовка на декларации и дневници по ЗДДС

Личностни изисквания
- Динамична, коректна и лоялна личност.
- Аналитично мислене, умения за установяване и разрешаване на казуси, взимане на самостоятелни решения.

Предложение:
- Възможност за развитие
- Мотивиращо възнаграждение
- Стандартно работно време, без работа в почивни и празнични дни

Изпращайте подробна автобиография със снимка, като е препоръчително мотивационно писмо и препоръки от предишни работодатели.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи, след което ще се свържем с одобрените кандидати отговарящи на критериите.
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при гарантирана конфиденциалност, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

wave