Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист телефонни продажби

КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТНО СПЕСТОВНА КАСА ДОВЕРИЕ България, София

Специалист телефонни продажбиСпециалист телефонни продажби
Ето какъв служител би бил подходящ:

- Човек, който умее да говори по телефона и не се затруднява от липсата на визуален контакт с отсрещната страна
- Общителен, умеещ да привлече и задържи вниманието на този, с когото говори
- Съпричастен към потребностите на клиентите и проявяващ персонално отношение в обслужването им
- Позитивен, уверен в себе си, със самочувствие на човек, който е професионално подготвен и може да се справи с всяка ситуация, възражения и трудни клиенти
- Приятен събеседник, лъчезарен и усмихнат дори по телефона
- Компютърно грамотен – Word, Excel, специфичен софтуер
- Опит в сферата би бил полезен, но не е задължителен


Основните задължения:

- Поддържа и развива контакти с настоящи клиенти на фирмата, както и база данните за тях
- Извършва изходящи телефонни обаждания към клиенти за представяне на предлаганите стоки и услуги с цел продажба
- Приема входящи обаждания и обработва заявки на клиенти на фирмата, постъпили по имейл или интернет
- Стреми се да постигне набелязаните обеми и цели за продажба от поверените му клиенти
- Изготвя периодични справки и отчети за извършената дейност

Повече подробности за фирмата и задълженията ще получите на първото интервю в нашия офис.


Какво предлага компанията:

- Професионално развитие в една от модерните търговски компании
- Възнаграждение + % от обработените поръчки
- 6-месечен пробен период
- 5-дневна работна седмица от 9.30 до 17.30 с 60 мин. обедна почивка
- Продуктово обучение
- Коректно отношение от работодателя

wave