Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-1000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Работник Aвтомивка

ЕРОС ДЗЗД България, Варна


Фирма ЕРОС търси да назначи работник на ТИР-мивка, за почистване на тежкотоварни, леки и лекотоварни автомобили.


Какво очакваме от теб?

Работа в екип


Какво можем да предложим?

Дневен порцион

Допълнителен процент


Телефон за връзка: 0896692005

Очакваме да се срещнем с теб!

wave