Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 4000-4200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Технически ръководител за рекултивация на депо за отпадъци

Анивал Къмпани ЕООД България, София

Във връзка с разширяването на нашия екип търсим специалист за обекти на дружеството за длъжността Технически ръководител за рекултивация на депо за битови отпадъци.

Изисквания към кандидата:
• Завършено средно специално или висше строително образование;
• Кандидати с ОПИТ като технически ръководител в областта на изграждането на депа за битови отпадъци. С предимство ще се разглеждат кандидати, които имат опит като технически ръководител на изграждането и на ВиК мрежи.
• Техническа грамотност;
• Умения за разчитане на техническа документация,
• Шофьорска книжка – кат. В;
• Чисто съдебно минало;
• Възможност за работа в страната.
• При обекти в провинцията се подсигуряват безплатно спане, командировъчни – 15лв на ден, безплатен транспорт. 11 дни се работи, 4 дни се почива.
• При приключването на всеки строителен обект – солидни премии.

Ключови умения:
• Комуникативност;
• Умения за работа в екип;
• Способност за решаване на проблеми и взимане на самостоятелни решения;
• Умения за поемане на отговорност, стриктност, прецизност.

Задължения и отговорности:
- Цялостна координация по изпълнение на инвестиционни проекти в строителството;
- Организация, отговорност и контрол за изпълнение на строителните работи;
- Контрол и координация на СМР, оценка и приемане на крайния продукт;
- Подготовка на необходимата документация съгласно нормативната уредба в строителството;
- Осъществява непосредствено техническо и административно ръководство на строителния обект;
- Изготвя заявки на необходимите материали за обекта, планира и контролира разходните норми;
- Отговаря за спазването на здравословни и безопасни условия на труд и води стриктно инструктажните книги.

Нашите задължения и предложения към вас:
- Трудов договор, осигуровки и дългосрочна заетост;
- Пълен работен ден
- Отлично заплащане. От 4000лв чисто и нагоре при доказване на необходимата работоспособност.


wave