Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 900-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист продажби в кол център (За гр. Пловдив)

РИСУКУ ЕООД България, Пловдив

Фирма РИСУКУ ЕООД е компания от ново поколение, фокусирана в сферата на дигиталния маркетинг и увеличаването на продажбите на нейните клиенти. С постоянното разрастване на компанията идва и нуждата за наемане на още висококвалифицирани специалисти.

С голямо предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на колеги с опит в сферата на телемаркетинга (студените обаждания по телефон на потенциални клиенти).

Какво търсим?

- Човек, който умее да говори по телефона и не се затруднява от липсата на визуален контакт с отсрещната страна;
- Общителен, умеещ да привлече и задържи вниманието на този, с когото говори;
- Креативен и способен да преодолява потенциалните възражения на клиентите;
- Съпричастен към потребностите на клиентите и проявяващ персонално отношение в обслужването им;
- Позитивен, уверен в себе си, със самочувствие на човек, който е професионално подготвен и може да се справи с всяка ситуация, възражения и трудни клиенти;
- Приятен събеседник, лъчезарен и усмихнат дори по телефона;
- Компютърно грамотен – Word, Excel, специфичен софтуер;
- Добра обща култура;

Основни задължения:

- Поддържа и развива контакти с настоящи клиенти на фирмата, както и база данните за тях;
- Извършва изходящи обаждания към клиенти за представяне на предлаганите стоки и услуги с цел продажба;
- Набира нови клиенти;
- Приема входящи обаждания и обработва заявки на клиенти на фирмата, постъпили по имейл или интернет;
- Стреми се да постигне набелязаните обеми и цели за продажба от поверените му клиенти;
- Изготвя периодични справки и отчети за извършената дейност;
- Да постига и изпълнява зададените му ежемесечни таргети;

Повече подробности за фирмата и задълженията ще получите на първото интервю в нашия офис.

Какво предлагаме:

- Професионално развитие в една модерна компания, с възможност за кариерно развитие;
- Основно възнаграждение + % от обработените поръчки;
- Допълнителна бонусна система;
- Позитивен, млад и енергичен екип;
- 6 месечен пробен период;
- 5 дневна работна седмица;
- Продуктово обучение;
- Ежедневен мониторинг и обучения за подобряване на продуктивността;
- Коректно отношение от работодателя ;

Възнаграждение от 900 до 2900 лв.

wave