Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2000-2300 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Международен шофьор на товарен автомобил

Т С Т - 77 ООД България, София

Търсим международен шофьор на тежкотоварен автомобил над 12т. за превоз на опасни товари.
Водачът е необходимо да притежава удостоверение за АДР, включително да има изкаран курс за клас 1.

За повече информация на посочените телефони:
+359 886311997 - Стоян Енчев
+359 888832235 - Георги Беловеждов

wave