Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1200-2000 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист Офертен отдел (ПТО)

БУЛ КОД БГ ЕООД България, София

„БУЛКОД БГ” ЕООД се занимава с изготвяне на документация за участие в обществени поръчки в областта на строителството. В тази връзка търсим специалист, който да се занимава с изготвянето на техническата част на офертите.
1. Описание на длъжността:
Изготвяне на оферти - КС, КСС, линейни графици, мрежови графици, анализни цени, диаграма на работната ръка, обяснителни записки, технически обосновки и всички други неюридически документи, необходими за пълно комплектоване на офертите.
2. Изисквания:
- Oбразование - строителен инженер и/или строителен техник
- Опит на позиция специалист ПТО-минимум 1 година.
- Познаване на нормативната уредба в сферата на строителството;
- Отлични познания за разчитане на строителна и проектна документация;
- Много добра компютърна грамотност - Microsoft Office, Auto Cad; MS Project
- Познаване за нормативната база в сферата на строителството;
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Автобиография
- Диплома за завършено образование
Ние предлагаме:
·     Мотивиращо възнаграждение;
·     Възможност за професионални обучения и развитие;
·     Дългосрочна заетост;
.     Възможност за избор на специализиран софтуер за работа;
·     Възможности за гъвкаво работно време;
.     Възможности за работа на проектен принцип.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.wave