Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Инженер - ВиК инсталации

СИС ЕЙЧ АР ЕООД България, Варна

SIS Group обединява компании с различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Инженер – ВиК инсталации.

Отговорности и задължения:
• Управление на проекти в сферата на ВиК инсталации;
• Анализ и оптимизация на проекти;
• Разработване на КСС и подготвяне на оферти;
• Активно участие в създаването и прилагането на търговската стратегия и политика на фирмата;
• Контрол на работата на техническите екипи/подизпълнители;
• Оперативно и административно ръководене на проекта.

Изисквания:
• Висше техническо образование - водоснабдяване и канализация - Задължително;
• Много добри умения за работа с Microsoft office (Word, Excel, Project) и CAD софтуер;
• Пълна проектанска правоспособност;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Мобилност, възможност за работа в други населени места.

Компанията предлага:
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, в съответствие със ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.wave