Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 900-1000 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Фактурист

Топ Дринкс ООД България, София

Топ Дринкс ООД е една от водещите компании в България, в дистрибуцията на бързо оборотни стоки и логистика.

 Месторабота кв СУХОДОЛ.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Първична обработка на документи;
• Приходни / разходни касови ордери;
• Съхранение и отчитане на парични средства.

Изисквания:

• Способности за работа с парични средства;
• Способности за работа в екип;
• Способности за работа в динамична среда;


wave