Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Учител по Испански език

31 СУЧЕМ Иван Вазов България, София

Условия:
Постоянно място с първоначален договор със срок на изпитване от 6 месеца,
Работно време и режим на работа: продължителност 8 /осем/ ч., редовно, на смени, почасово
Основно месечно възнаграждение: 1200 лв.
Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Представително облекло.,
допълнителни трудови възнаграждения в размер на една работна заплата годишно
и 1% прослужено време
Степен на образование: висше
Професия / специалност: учител по Испански език
Документ: заявление, копие от диплома, автобиография, копие от трудова книжка
Допълнителни изисквания:
Работа с компютър, продукти и програми,:
Описание на селекцията и подбора на търсещите работа лица
• Прием на документи до 04.11.2020г. в канцеларията или по ел. поща
на училището, която може да намерите на сайта му.
Подбор от работодателя по документи, като до интервю се допускат не повече
от 5 кандидата
Интервю на 06.11.2020. от 12:30ч.


wave