Информация
  • Временна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 500-800 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Оператор, аудио-визуална техника

М Продакшънс ЕООД България, Видин

”М Продакшънс“ ЕООД в качеството си на бенефициент по проект „Реализиране на предприемаческата идея на М Продакшънс ЕООД“ с договор № BG16RFOP002-2.024-1530-C01 по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, търси да назначи:

Позиция по проекта: Оператор, електронна аудио-визуална техника

Минимални и специфични изисквания:

Образование: Средно или висше образование в сферата на медийните науки, операторското майсторство, фотографията и/или минимум 2 години професионален опит, свързан с операторското майсторство / фотографията.


Функции (отговорности и задължения) по проекта: 

  • • Отговаря за заснемането на аудио-визуално съдържание за телевизионни програми с полиматичен или специализиран профил.
  • • Изисква използването на специфична техника за заснемане – камери, лещи, филтри, консумативи и материали използвани при заснемането на аудио-визуално съдържание, както и компютърна техника и софтуер за последваща обработка и монтаж на аудио-визуалните материали.
  • • Разбиране за сценарии, режисура, аудитoрия.

Период на заетост (в месеци) - 4 месеца в рамките на проекта и минимум още 6 месеца след приключване проекта;wave