Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 27.10.2020 още 1 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

Специалист в отдел Доставки и развитие на продуктите

Комплекс Галерия ЕООД България, София

Във връзка с разрастването на фирмата търсим да назначим Специалист в отдел Доставки и развитие на продуктите.

Изисквания към длъжността:

 • Прилага вътрешната политика на фирмата за доставка на стоки и материали

 • Подготвя и подава поръчки за закупуване на стоки и материали

 • Води преговори за закупуване на продукти от външни доставчици

 • Договаря цени и условия с доставчиците

 • Следи цялата налична документация за съответните продукти

 • Подава необходимата информация и документация за съответните продукти

 • Създава дългосрочни взаимоотношения с доставчиците, за да осигури отлични условия за закупуването на стока

 • Умения и нагласа за работа в екип

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование Международни отношения

 • Много добро владеене на английски език, писмено и говоримо

Фирмата предлага:

 • Адекватно трудово възнаграждение

 • Редовно изплащане на възнаграждението

 • Постоянен трудов договор

wave