Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 850-950 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 10 дни
  • Фирма директно набираща персонал

КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО

МПЛАСТ ООД България, Пловдив

ФИРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДОПРОВОДНИ ЧАСТИ И ТРЪБИ.

ОСЪЩЕСТВЯВА ТЕКУЩ ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ КОНТРОЛ. ПОПЪЛВА СЪОТВЕТНИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ  ДОКУМЕНТИ.

РЕДОВНА СМЯНА. wave