Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-3000 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 10 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист ПТО

АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД България, Ловеч


Основни изисквания:

·       Висше техническо образование – транспортно строителство/ строителство на сгради и съоръжения;

·       Опит на позиция специалист ПТО-3 години

·       Познаване на нормативната уредба в сферата на строителството;

·       Отлични познания за разчитане на строителна и проектна документация;

·       Много добра компютърна грамотност - Microsoft Office, Auto Cad; MS Project

·       Познаване за нормативната база в сферата на строителството;

·       Възможност за командировки в страната.

 

Отговорности и задължения:

 

·       Изготвяне на количествени и количествено-стойностни сметки;

·       Отчитане на изпълнението на СМР;

·       Участие в подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

·       Изготвяне на справки и отчети свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителния обект;

·       Изготвяне на линейни календарни графици;

·       Участие при изготвяне на договори с подизпълнители и доставчици

 

Ние предлагаме:

·       Отлични условия на работа в професионален екип;

·       Мотивиращо възнаграждение

·       Възможност за професионални обучения и развитие;

·       Дългосрочна заетост;

·       Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива;

 

Ако тази позиция ви заинтригува и Вие отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни Вашата актуална професионална автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю


wave