Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 10 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Шофьор

Видекс Армс ООД България, София

фирма "Видекс Армс" ООД е специализирана в превоз на опасни товари. Също така извършва превоз и на извън габаритни товари/тежка техника. 


ШОФЬОР КАТ. C (C+E+Д) и ADR  – ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА


ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Извършва превоз по ADR в рамките на страната;

- Описва в пътен лист данните за извършените курсове;

- Отговаря за правилната експлоатация на автомобила и опазването на товарите.


ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование;

- Опитът на подобна позицията ще се счита за предимство;

- Свидетелство за управление на МПС - минимум С кат. С предимство са кандидатите с кат. С+Е+Д и ADR 

- Валидно удостоверение за психологическа годност, удостоверение за професионална компетентност и дигитална карта.


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Стабилна и дългосрочна работа с трудов договор;

- Мотивиращо възнаграждение;

- Социални придобивки;

- Коректност при плащане;

- Възможност за работа с модерни и поддържани МПС.

При проявен интерес, моля, изпратете автобиография и снимка. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.Данните, които се предоставят са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален ред за съхранение и защита. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


wave