Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 2000-2500 лв/месечно
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 27.10.2020 още 4 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Нова лоджик къмпани ООД България, София

Industry Scout е консултантска компания, фокусирана в индустриалния подбор и селекцията на специалисти за секторите Производство, Строителство, Транспорт и Логистика. Ние предоставяме ефективни работни решения както на компаниите, така и на кандидатите. Тъй като трудовата мобилност е наша основна цел, консултантите ни работят, не само на територията на България, но и на международно ниво. Гарантираме, че ще намерим най-правилното решение за Вас!

Нашият клиент, утвърдена производствена компания, разширява своя екип и търси мотивиран специалист за ролята на:


Електротехник


Ако Вие имате:

 • Минимум средно техническо образование – Електротехника, Мехатроника, Автоматизация и др. релевантно;
 • 2+ години практически опит в изграждане, оразмеряване, поддръжка и ремонти на големи електрически инсталации
 • Познания за работа с различни видове инструменти, измервателни уреди и окабеляване;
 • Средно ниво на английски език – писмено и говоримо;

 

Вашите задължения:

 • Диагностика и отстраняване на проблеми по електрическата система на производствените машини и съоръжения;
 • Подпомагане на монтажа на ново технологично оборудване и захранването към произвоствената инсталация;
 • Изграждане, контрол и профилактика на електрическите инсталации;
 • Провеждане на инструктажи за рационално използване на електросъоръженията;
 • Поддържане на необходимата документация.

 

Компанията предлага:

 • Възможност за кариерно развитие в перспективна компания;
 • Динамична работна среда;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Работа в екип от професионалисти.


Ако смятате, че това е точното предизвикателство за Вас, моля, изпратете ни Ваше актуално СV. Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Лиценз от МТСП, N 2564, валиден от 03.07.2018 - безсрочен

„Нова Лоджик Къмпани“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Нова Лоджик Къмпани“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Нова Лоджик Къмпани“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Нова Лоджик Къмпани“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

 


wave