Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 700-1000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 3 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Шофьор на пътна помощ

Теа Транс ЕООД България, София

Фирма Теа Транс се занимава с превоз на строителна техника и пътна помощ.

Свидетелство за управление С
Позитивно и отговорно отношение към работата
Валидно удостоверение за психологическа годност
Карта за професионална компетентност
Познаване на документите, свързани с транспорта.

Ненормиран работен ден.

wave