Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 550-700 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Служител на паркинг

МД Проджект ООД България, София

Служител на паркинг
Паркинг търси персонал за 6-дневна работна седмица.Работно време 8:00- 18:00.Заплатата се коментира на място.
Владеенето на турски език е предимство

wave