Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-2000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Галчев инженеринг ЕООД България, София

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ EООД - една от водещите строителни компании, търси да назначи за своите проекти:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Описание на длъжността:
Организира, ръководи и контролира работата на строителни обекти или части от тях. Позицията е пряко подчинена на ръководителя на проекта.

Изисквания към кандидатите:
• Висше или средно строително образование;
• Стаж не е задължителен, но ще се счита за предимство;
• Добри познания на строителния процес като стандарти, технология, детайли,
организация и планиране на процеса;
• Добри познания при разчитането на проектна документация;
• Добри организационни и ръководни качества, умения за работа в екип;
• Свидетелство за управление на МПС – В категория;
• Компютърни умения – MS Office и AutoCad (ще се счита за предимство).

Отговорности и задължения:
• Приема, инструктира и контролира работата на строителни бригади и работници, планира и отчита дейността им, отчита разхода материали и ресурси на поверения му обект;
• Контролира качеството на изпълнение на работата в съответствие с фирмените правила и изисквания на инвеститора;
• Отговаря за спазването на поставените срокове;
• Съставя необходимата документация за изпълнението на строителството.

Ние предлагаме:
• Работа в развиваща се компания, поставяща си високи стандарти в работата с фокус върху социалната отговорност и доверието на клиентите.
• Фирмено обучение за справяне със задълженията.
• Динамична среда, която позволява развитие на личностни и професионални умения;
• Адекватно възнаграждение, базирано на активността и постиженията на служителите.

Начин на кандидатстване:
Ако предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашето актуално СV и мотивационно писмо.
Моля, посочете названието и референтния номер на позицията, за която кандидатствате. Всички получени документи се разглеждат в пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
За контакти тел. 0899962602
wave