Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-2000 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 12 дни
  • Фирма директно набираща персонал

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ВиК

Галчев инженеринг ЕООД България, София

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ EООД - търси да назначи ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ВиК за обекти на територията на гр. София.

Описание на длъжността:
Организира, ръководи и контролира работата на строителния обект или части от него.
Позицията е пряко подчинена на Ръководителя на Проекта.

Изисквания към кандидатите:
• Висше строително образование;
• Минимум 1 години стаж по специалността (опит във ВиК строителството е предимство);
• Добри познания на строителния процес като стандарти, технология, детайли,
организация и планиране;
• Добри умения за разчитането на проектна документация;
• Добри организационни и ръководни качества, умения за работа в екип;
• Свидетелство за управление на МПС – В категория;
• Компютърни умения – MS Office и AutoCad.

Отговорности и задължения:
• Приема, инструктира и контролира работата на строителни бригади и работници, планира и отчита дейността им, отчита разхода материали и ресурси на поверения му обект;
• Контролира качеството на изпълнение на работата в съответствие с фирмените правила и изисквания на инвеститора;
• Отговаря за спазването на поставените срокове;
• Съдейства необходимата документация за изпълнението на строителството.

Ние предлагаме:
• Работа в развиваща се компания, поставяща си високи стандарти в работата с фокус върху социалната отговорност и доверието на клиентите.
• Динамична среда, която позволява развитие на личностни и професионални умения;
• Адекватно възнаграждение, базирано на активността и постиженията на служителите.

Начин на кандидатстване:
Ако предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашето актуално СV и мотивационно писмо.
Моля, посочете названието и референтния номер на позицията, за която кандидатствате. Всички получени документи се разглеждат в пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
wave