Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 28.10.2020 още 28 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Служител в заложна къща

Заложна къща Щедрите София 33 ООД България, София

Притежаваме верига от заложни къщи в страната.
Планираме разрастване в гр.София.
За тези цели изграждаме екип , който да осъществи плановете. Длъжността "Комисионер"
започва с обучението на желаещите да бъдат част от екипа ни.
Имаме нужда от пробивни и находчиви хора , с добри административни умения.
Кандидати с висше образование в областта на маркетинга, мениджмънта, стопанско управление и администрация биха имали предимство .Техническите познания в областта на битовата електроника също са предимство.
Необходими са познания на MS Office.
Предлагаме интересна работа и възможност за развитие в рамките на фирмата. Заплащането превишава аналогичното
в банковия сектор , като работата е много творческа и заплащането нараства след задължителния обучителен период.
Стартовата (стажантска) заплата е 1100лв. чисто.
Заплата в началотото на 2021г - 1300лв чисто.
Работата , която предлагаме е с дългосрочен ангажимент. С оглед няколко месечното обучение, имаме нужда от хора
на които може да разчитаме в обозрима перспектива.
Работи се по график, който определя месец за месец, предварително.

wave