Информация
  • Постоянна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 900-1100 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 29.10.2020 още 23 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Мениджър клиенти

ЕВРО-ФИЛМ ГРУП ООД България, Варна

На постоянна работа се търси човек с добри комуникативни умения, способност да говорите компетентно по телефона и да представяте стоки.

Ще трябва да извършвате ежедневно изпращане на стоки по еконт от централния склад във Виница!

Задължително трябва да имате собствена кола!

Трябва да знаете румънски или турски език!

Нашата компания активно се развива от 10 години и сега ние сме единствените директни вносители на уникални корейски фолиа директно от най-големия производител - компания Nexfil. Нашата компания е представена в Русия, Казахстан, Украйна, Централна Азия, България, Румъния и други страни. Работим в неконкурентна среда и сме единствените, които предлагат тониращи фолиа на световния пазар с ниска цена и високо качество и 15-годишна гаранция. Ето защо във всяка страна имаме много редовни и доволни клиенти, а работата с тях е интересна и благодарна.

Сега ние активно навлизаме в европейския пазар, във връзка с което е открита свободна длъжност за служител с добри комуникативни умения . От вас също така се изискват минимални компютърни умения и най-важното е желание да работите и да се развивате. Възможни са пътувния до Румъния, лични срещи с клиенти и презентации, работата е свързана главно с телефонни и интернет комуникации със съществуващи клиенти в България , както и с търсене на нови клиенти, изпращане на оферти, комуникация във Facebook, обработване на поръчки и координиране на изпращане на поръчки от централния ни склад , периодично корекция на необходимата информация в уебсайта и рекламни материали . Ние осигуряваме обучение, постоянно общуваме със служителите си по Skype и телефон и придружаваме в пътувание при необходимост.

Какви качества, умения и компетенции трябва да притежавате, за да сте успешен „Мениджър клиенти” в EURO-FILM GROUP?

• Да сте ориентирани към резултатите и да искате клиентите ви винаги да са доволни;
• Да имате отношение към детайлите, аналитично мисленe и инициативност;
• Да имате силни организаторски умения и решителност;
• Да работите ефективно в екип;
• Да имате добра компютърна грамотност.

Какво ще ви дадем ние в EURO-FILM GROUP като част от нашия екип от професионалисти?

• Възможности да развиете своите професионални умения на високо мениджърско ниво;
• Регулярни обучения;
• Работа в млад, енергичен, сплотен и целенасочен екип;
• Дългосрочен ангажимент;
• Добро заплащане, което се увеличава, заедно с показаните резултати;

Ако смятате, че имате нужните квалификации, желаете да се развивате експоненциално в тази сфера, моля изпратете актуално CV и ще се радваме да бъдете част от нашия екип.
Интервюто ще се проведе конфиденциално и в съответствие с всички уредби за защита на личните данни.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща.

Внимание! Автобиографията Ви ще съдържи лични данни. С изпращането на Вашата автобиография Вие давате своето съгласие да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от посочения администратор на лични данни, така предоставените от Вас с автобиографията лични данни, с оглед кандидатстването Ви за работа, респективно с цел подбора и преценката за назначаването Ви на работа при администратора на данни, като евентуален Ваш Работодател.

Личните Ви данни ще се съхраняват и обработват от посочения администратор на данни за срок до назначаването Ви на работа, но за не повече от 1(една) година, считано от датата на изпращането на данните от Ваша страна, след което ще бъдат изтривани/заличавани.

Информираме Ви, че имате права по ЗЗЛД и по регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС по отношение на събирането, съхраняването и обработването на личните Ви данни от администратора на данни, включително, но не само, правото да искате от администратора на данните достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и правото на преносимост на данните, както и правото да направите възражение срещу обработването на данните и правото на жалба до КЗЛД срещу незаконосъобразно обработване на данните от Администратора.

wave