Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 04.11.2020 още 13 дни
  • Фирма директно набираща персонал

СТРУГАР – ФРЕЗИСТ

ТЕХКОМПЛЕКТ ОБОРУДВАНЕ ЕООД България, София

СТРУГАР – ФРЕЗИСТ

Отговорности и задължения:

- Извършва струговане и фрезоване на различни детайли със стандартни режещи инструменти;
- Обработва вътрешни и външни повърхнини под различен ъгъл съгласно чертежа;
- Определя оптималния режим на обработка в зависимост от режещия инструмент чрез използване на специализирана литература;
- Използва правилно и целесъобразно технически средства, съоръжения и измервателни уреди, необходими за изпълнение на работата;
- Поддържа хигиена на работното място, почиства и смазва работното оборудване.

Изисквания към кандидатите:

- Трудов стаж: най-малко 3 години стаж като оператор на универсален струг и фреза;
- Да разчита чертежи;
- Да разбира от допуски и сглобки и режими на рязане;
- Дисциплинираност и отговорност;
- Умения за работа в екип.

wave