Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • Служители, работници
 • Не се изисква опит
 • 06.11.2020 още 5 дни
 • Фирма директно набираща персонал

ОПЕРАТОРИ В ЕЛЕКТРОННО ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД България, Ботевград

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ е високо технологична производствена фирма, част от Integrated Micro-Electronics, Inc. - компания, основана през 1980 г. с 22 производствени звена по цял свят, разположени във Филипините, Китай, Сингапур, САЩ, Мексико, Великобритания, Германия, България, Сърбия и Чехия. Доставчик е на водещи производители в сферата на автомобилната, индустриална и битова електроника.

Производствените мощности в България се намират в гр. Ботевград, а развойният ни екип е в гр. София. Интегрейтид Микро-Електроникс България предлага професионално развитие на над 2400 души от региона и София.

Във връзка с разрастващото се производството на Интегрейтид Микро-Електроникс България, търсим ОПЕРАТОРИ (МОНТАЖНИЦИ ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ), които да се присъединят към нашия екип.


Основна цел на работа:

Да извършва всички производствено-технологични операции в рамките на производството, за които има валидно обучение.

Основни задължения:

 • Да познава и спазва стриктно вътрешния правилник на производството;
 • Да познава начина на работа на технологично оборудване в производството на операциите, на които е обучен;
 • Да извършва производствените операции съобразно работните инструкции и технологичната документация;
 • В случай на регистрирано несъответствие на технологичните изисквания или предположение за реален риск от производствени проблеми, незабавно да уведомява прекия си ръководител;
 • Да се обучава на нови операции, съгласно плановете за обучение в производството;
 • Да предава опита си по изпълнение на операциите на останалите монтажници в производството;

Изисквания:

 • Средно образование - задължително изискване;
 • Професионален опит в областта на монтажа на електронни изделия - предимство;
 • Умения за работа в екип.

Условия:

 • Готовност за работа на сменен режим на работа - първа, втора и нощна смяна;
 • Месторабота – Ботевград;
 • Трудов договор;
 • Социални придобивки - допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
 • Подсигурени от фирмата кафе и други напитки на територията на предприятието;
 • Осигурен фирмен транспорт - от Враца, Мездра, Етрополе,Тетевен;
 • Фирмено обучение.

----------------------------------
Ако желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете подробна автобиография на на имейл: careers_bg@global-imi.com (посочете Ref.No: МЕЕ). Моля задължително да посочете настоящ адрес, образование и телефон за връзка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 
Срок за кандидатстване: 20.11.2020 г.

Интервютата за позицията се провеждат в сграда IMI 2 (Ботевград, бул. "България" 24, в близост до спортна зала Балкан (старата спортна зала), срещу Технически колеж - Ботевград.

wave