Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1800-2000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 06.11.2020 още 23 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Тролейбусни шофьори

Столичен електротранспорт ЕАД България, София

Столичен електротранспорт ЕАД набира тролейбусни шофьори

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно
2. Шофьорска книжка кат. "C" или "D"
3. Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения

Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за тролейбусен шофьор - "Ттб D103". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.

Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Професионално - учебен център, гр. София, ул. "Подполковник Калитин" № 30.


Работно време: 8 часа / три смени

Основни отговорности: 
Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, възнаграждение за положен нощен труд, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.Тел. за връзка:  02/8132378 - инж. Мария Накова 

                        0878672143 - инж. Ивайло Стоянов
wave