Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 29.12.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Мениджър

Агенция Без Граници ЕООД България, София

МЕНИДЖЪР
"Агенция Без Граници" ЕООД - лицензирано Дружество за извършване на посредническа дейност по наемане на работа търси да назначи МЕНИДЖЪР.
Месторабота - Хоум офис;
Стартова Нетна Заплата - 125 Евро на седмица. Възможни са опции за увеличение на възнаграждението и допълнителни бонуси при постигане на добри резултати.
Изисквания към кандидата:
Отговорна и делова личност с доказани в практиката умения за преговаряне и договаряне;
Умения за работа с хора, вкл. с корпоративни клиенти;
Умения за определяне на целеви групи и поддържане на активни контакти - особено в чужбина;
Умения за реална преценка и себепреценка;
Резултатно ориентирана комуникативност;
Комбинативно мислене, инициативност и новаторство, търговски умения.
Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на "Агенция Без Граници" ЕООД като ПОСРЕДНИК при:
- НАМИРАНЕ НА РАБОТА и/или ПЕРСОНАЛ в БЪЛГАРИЯ и/или ЧУЖБИНА;
- като ПРЕДЛАГАЩО ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ДРУЖЕСТВО (предстои лицензиране);
- Координиране на дейността на компанията като представител на организации за културен обмен от страни извън Европейският съюз.
Отговаря за текущата дейност на "Агенция Без Граници" ЕООД; -
Отговаря за контактите със следните групи клиенти:
1. РАБОТОДАТЕЛИ - Фирми и компании (включително лицензирани посредници) в страната и чужбина, които търсят лица за наемане като персонал, комуникира и осъществява кореспонденция с тях, актуализира потребностите им от персонал и изискванията им към него, както и всички други дейности, характерни за дейността по наемане на работа в страната и чужбина, съобразени със Законодателството и нормативните актове за извършването им.

2. ЛИЦА,ТЪРСЕЩИ РАБОТА и реализация на пазара на труда чрез лицензирано Дружество за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина. Поддържа база данни на лицата, осъществява комуникация с тях, при необходимост провежда интервю с тях по повод желаната от тях позиция, следи за документооборота с тези лица (Договори, Молби и др.), имащи отношение към оказване на съдействие по наемане на работа в страната и чужбина, съобразени със Законодателството и нормативните актове в република България.

3. Владеенето на Английски език е задължително - Владеенето на втори чужд език е препоръчително.

4. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на Дружеството -НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА и други.

"Агенция Без Граници" ЕООД е с разрешително за посредническа дейност в Република България номер 1883 от 02.06.2015.

wave