Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1100 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 10.05.2021 още 6 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Ако Вие сте:
- С висше образование или студент (трети или четвърти курс) в икономически специалности
- С отлични комуникативни способности
- С добри компютърни умения
- С добро владеене на английски език (предимство)


И искате да:
- Предоставяте информация за продуктите и услугите на банката
- Поднасяте информацията на достъпен и разбираем език
- Подпомагате настоящите клиенти на банката, срещащи трудности при използването на даден банков продукт/услуга
- Познавате в детайли вътрешнобанковите процедури, процеси и приложни програми


При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Брутно месечно възнаграждение – 1000-1100 лв.
- Бонус по мотивационна схема обвързан с резултатите
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти


Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

wave