Информация
  • Позицията е подходяща за хора с увреждания или в неравностойно положение
  • Срок за оферти: 14 дни
  • Изпълнение: 14 дни
  • Бюджет: 50 - 200 лв
  • Задължително вместване в бюджета
  • Изпълнител: физическо лице, компания
  • Проекта ще премине през одит от специалист
  • Гарантирано плащане
  • 14.02.2023 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Банери за фейсбук реклами

Хербал ЕООД България, Стара Загора

Здравейте, необходими са ни 4 броя банери за реклама във Фейсбук. Моля предложете цена и време за изработката. Материалите и текстовете ще предоставим ние.

wave