Информация
  • Временна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 780 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.06.2023 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

невъоръжена охрана

НДНИВМИ България, София

Охрана на административна сграда. Само нощни дежурства на 12 часа през 2 часа, а в почивните дни - на 24 часа. Няма ограничение за възрастта - може и пенсионери. Работата е за 3 месеца.

wave