Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 08.09.2023 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Предлагам работа в магазин за медицински изделия

Воев-София ЕООД България, София

Предлагам работа на пълен работен ден с дългосрочен договор в магазин за медицински изделия и  помощни средства за хора с увреждания на отговорен, екипен човек с компютърна грамотност. За информация - www.voev.bg, www.voevmedical.com. 

Георги Воев

0877193280

wave