Търси в обявите за работа

31.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 1700-2300 лв/месечно Служители, работници
31.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 1800-3000 лв/месечно Служители, работници
29.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1000 лв/месечно Служители, работници
29.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 2400-3000 лв/месечно Експерти, специалисти
29.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 740-2200 лв/месечно Мениджмънт
29.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 2500-3000 лв/месечно Експерти, специалисти
16.12.2020 Временна работа Пълен работен ден 300-700 лв/месечно Служители, работници
16.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден Служители, работници
15.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 750-2100 лв/месечно Мениджмънт
15.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 1400 лв/месечно Експерти, специалисти
14.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 1000-1400 лв/месечно Експерти, специалисти
14.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 1500-2000 лв/месечно Експерти, специалисти
14.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 3000-3200 лв/месечно Експерти, специалисти
14.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 2000-3000 лв/месечно Служители, работници
14.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден Служители, работници
11.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 3000-3200 лв/месечно Експерти, специалисти
10.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 3200-3500 лв/месечно Експерти, специалисти
10.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 3200-3400 лв/месечно Експерти, специалисти
09.12.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 4500-5000 лв/месечно Експерти, специалисти
wave