Търси в обявите за работа

18.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1200-1800 лв/месечно Експерти, специалисти
18.01.2021 Постоянна работа Непълен работен ден, почасова 500-1500 лв/месечно Експерти, специалисти
18.01.2021 Постоянна работа Непълен работен ден, почасова 700-1200 лв/месечно Експерти, специалисти
18.01.2021 Временна работа Пълен работен ден 1000 лв/месечно Служители, работници
18.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1500 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1500-2500 лв/месечно Експерти, специалисти
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1500-3000 лв/месечно Експерти, специалисти
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1900-2000 лв/месечно Експерти, специалисти
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 2000-3000 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Временна работа Пълен работен ден 650 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 650-670 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 650-670 лв/месечно Експерти, специалисти
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 650-670 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 650-1600 лв/месечно Експерти, специалисти
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1200 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1400-1900 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Временна работа Пълен работен ден 800-1200 лв/месечно Стажанти, Студенти
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1000-1200 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Временна работа Пълен работен ден 1200-1400 лв/месечно Служители, работници
14.01.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1400-1500 лв/месечно Служители, работници
wave