Списък с кандидати за работа

И. Атанасова

Стара Загора Кандидат за работа
Сфера на дейност
Почистване, Услуги за домакинството
Резервации и Туризъм
Ресторанти, Кетъринг
Търговия и продажби

П. Чакъров

София Кандидат за работа
Сфера на дейност
Административни и офис дейности
Банки, Кредитиране
Бизнес или консултантски услуги
Застраховане
Умения
Идентифициране и решаване на проблеми
Прецизност, внимание към детайлите
Офис-администриране на дейността
Аналитично мислене

Р. Румяна

Варна Кандидат за работа

D. Tonev

Русе Кандидат за работа

Г. Стоименов

София Кандидат за работа

С. Лазарова

София Кандидат за работа

А. Асенова

София Кандидат за работа
Умения
Адаптивност, солидарност, организираност, мотивираност, физическа и психическа устойчивост при трудови натоварвания, позитивно отношение към колеги и клиенти.
Добре арганизирана и ефективна, не е необходим надзор, гъвкавост и инициативност

Ж. Грозева

Пловдив Кандидат за работа
Сфера на дейност
Изкуство, Развлечение, Промоции
Медии, Издателство
Почистване, Услуги за домакинството
Ресторанти, Кетъринг

С. Манолова

Кандидат за работа

М. Чернева

Кандидат за работа

Р. Иванова

Пловдив Кандидат за работа
Сфера на дейност
Административни и офис дейности
Селско и горско стопанство, Рибовъдство
Сфера на дейност
ИТ - Разработка или поддръжка на хардуер
Умения
HTML
PHP
Adobe Photoshop
Apache web server

Таня

Варна Кандидат за работа Фрийленсър
Сфера на дейност
Търговия и продажби

Д. Чакърова

Варна Кандидат за работа
Сфера на дейност
Производство - Храни и Напитки
Търговия и продажби

С. Николова

София Кандидат за работа
Сфера на дейност
Почистване, Услуги за домакинството
Ресторанти, Кетъринг
Транспорт, Логистика, Спедиция
Търговия и продажби

Е. Петкова

Пловдив Кандидат за работа

В. Василев

Кандидат за работа

И. Николова

Варна Кандидат за работа
Сфера на дейност
Маркетинг

Денис Исметов

Кандидат за работа Фрийленсър
Сфера на дейност
ИТ - Административни дейности и продажби
ИТ - Разработка или поддръжка на софтуер
ИТ - Разработка или поддръжка на хардуер
wave