Списък с кандидати за работа

А. Иванов

Варна Кандидат за работа
Сфера на дейност
Електроника, Електротехника, Машиностроене
Производство - Друго
Производство - Металургия и Минно дело
Търговия и продажби
wave