Търси в обявите за работа

02.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1400 лв/месечно Служители, работници
02.12.2020 Постоянна работа Непълен работен ден, почасова Служители, работници
01.12.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 1350-1700 лв/месечно Експерти, специалисти
30.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 2000-2500 лв/месечно Мениджмънт
25.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1400 лв/месечно Служители, работници
25.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1400 лв/месечно Служители, работници
19.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 600-1200 лв/месечно Експерти, специалисти
19.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 2500-3000 лв/месечно Служители, работници
18.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 2000-2500 лв/месечно Мениджмънт
17.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 400 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 900-1000 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Постоянна работа Непълен работен ден, почасова 500-800 лв/месечно Мениджмънт
16.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 1000-1500 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 1000-1500 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 1000-1500 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 1000-1500 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 1000-1500 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Временна работа Непълен работен ден, почасова 1000-1500 лв/месечно Служители, работници
16.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден 610 лв/месечно Служители, работници
13.11.2020 Постоянна работа Пълен работен ден Експерти, специалисти
wave