Препоръка за работа

Препоръка за работа Какво представлява препоръката за работа?


Много често при напускане на работно място забравяме да поискаме препоръка. Независимо по каква причина се разделяте с работодателя си, докато изтече предизвестието за напускане задължително трябва да намерите време да поискате препоръка!

За разлика от останалата част от кандидатурата Ви - автобиография и мотивационно писмо сертификати и други, препоръката за работа е информация за Вас, предоставена от независим, външен източник, или т.нар. референт.

Референтът обикновено е бивш Ваш работодател, пряк ръководител, колега или клиент, който може да каже нещо положително за Вас и е добре запознат с професионалните Ви качества и постижения.

Препоръката е кратък текст, обикновено от половин до една страница, описващ Вашия професионален опит, умения и качества по положителен начин.

Целта ѝ е да обясни на четящия я защо трябва да избере Вас и какво Ви прави подходящ за позицията, за която кандидатствате.

Препоръката за работа обикновено включва :

- Заеманата позиция, в която Ви познава и оценява референта
- Описание на отговорностите Ви на тази позиция
- Продължителността на стажа Ви в компанията
- Вашите умения, силни качества и принос към организацията

Препоръката може да бъде поискана от компанията, в която кандидатствате
за работа, или може да я предоставите без да Ви е поискана. В последния случай е най-добре тази препоръка да е от Вашия бивш работодател или пряк ръководител. Също ще е добре да съдържа реквизити като име, длъжност и подпис на реферанта и печат на фирмата. Но не е задължително.

Не се ограничавай само до бивши работодатели и ръководители. Ваши колеги, бивши преподаватели или дори клиенти – всички те могат да предоставят силни препоръки.

В Jobsmarket.bg можете да предоставите Вашите препоръки като сканиран файл заедно с автобиографията и мотивационното Ви писмо, още при кандидатстването за работа. За целта прикачете файловете в секция: "Прикачени файлове" и попълнете подходящо име за тях.


Сподели:
wave