Контакти
България, София

PRIME DESIGN EUROPE AD

България, София

“Юръп Метал Уърк България” ЕАД (Europe Metal Works Bulgaria Ltd.) се позиционира на Българския пазар в началото на 2015 г. като представител и производител на продуктите на европейската компания Prime Design Europe.

Политика на дружеството е да инвестира в квалифицирани служители и технически специалисти, отличаващи се с доказани високи професионални и лични качества. Компанията работи и за непрекъснато доусъвършенстване и повишаване на квалификацията на служителите си.

wave