Търси в обявите за работа

08.04.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1000-3000 лв/месечно Служители, работници
08.04.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1320-1600 лв/месечно Служители, работници
06.04.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1200 лв/месечно Служители, работници
06.04.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 700-750 лв/месечно Служители, работници
06.04.2021 Временна работа Пълен работен ден 1200-1280 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Временна работа Пълен работен ден 1800 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Временна работа Пълен работен ден 1700-1800 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 850-1000 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1200 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1200-2600 лв/месечно Експерти, специалисти
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1200 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Временна работа Пълен работен ден 900-1000 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1000 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 800-1200 лв/месечно Служители, работници
30.03.2021 Постоянна работа Пълен работен ден 1700-2500 лв/месечно Служители, работници
wave