Свежо мотивационно писмо

Свежо мотивационно писмо Нашият съвет е да съставяте мотивационно писмо всеки път, когато кандидатствате за работа. Посланието на доброто мотивационно писмо подсилва ефекта от автобиографията и заостря вниманието върху някои конкретни моменти в нея. Ние сме Ви улеснили с опцията да запазвате готови мотивационни писма и след това да ги модифицирате при всяко кандидатсване.

И най-добрата автобиография обаче може да се окаже недооценена, ако съставите стандартно писмо от типа на „Уважаеми Господа, моля приемете моята автобиография и диплом за…”

Подобни писма не казват нищо. Те не са точно мотивационни писма, а форма на придружителни писма, но в един момент работодателите спират да ги четат.

Най-важното, което следва да запомните сега е, че мотивационното писмо трябва да открои няколко конкретни способности, умения или постижения, които са споменати в автобиографията Ви. То трябва да свърже работата, за която кандидатстваш с Вашите знания и умения.


Покажете с какво сте ценни

Да покажете с какво сте ценни за работодателя е основна задача на мотивационното писмо. Автобиографията Ви също ще комуникира това, но не в такива нюанси, както убедителното мотивационно писмо.

Не започвайте с банални изречения, а ударете право в целта. Подчертайте знанията си за бизнеса на работодателя и акцентирайте специално на областите, в които можете да му помогнете. Колкото по-добре успеете да демонстрирате, че разбирате естеството на работа на работодателя, толкова по-ценни ще бъдете за него. А ако изложението Ви е достатъчно силно, работодателят може да вземе решение да Ви наеме незабавно, дори и формално да проведе конкурса до края.

И още – мотивационното писмо следва да е интересно за четене и да звучи ентусиазирано. Подобно писмо ще провокира работодателя да разгледа още веднъж автобиографията Ви и евентуално да Ви покани на интервю за работа.


Сподели:
wave