Включете само работните си постижения в CV-то

Включете само работните си постижения в CV-то Сигурно вече сте чували, че при изготвяне на автобиографията си трябва да изброявате Вашите работни постижения, а не работните си задължения.

Работните постижения са най-добрият начин да покажете невероятните неща, които сте правили на предишните си работни места, и да демонстрирате на бъдещите си работодатели какво точно може да направите и за тях.

Чрез постиженията си показвате, че може да достигате резултати и да носите ползи на компанията, за която работите.

Коригирайте автобиографията си така, че да отразява какво можете, а не какво пише в длъжностната Ви характеристика.

Разлика между работни задължения и работни постижения

Работното задължение описва какво сте правили, докато работното постижение описва колко добре сте го направили.

Защо обаче това е толкова важно?

Защото искате да кажете на човека, който чете автобиографията Ви, нещо, което той все още не знае - какви са Вашите способности чрез постигнатите лични резултати.

Повечето специалисти по подбор се досещат какви са били отговорностите Ви още от наименованието на позицията, която сте заемали. Затова и поставянето на задълженията в CV-то  само заема ценно място.

Преди да започнете да коригирате автобиографията си, отделете време, за да си припомните всичките си работни постижения през периода на кариерата си. Задайте следните въпроси:

- Какво от това, което правих там, беше извън нормалните ми служебни задължения?
- Как се откроявах от другите служители?
- Получавал ли съм похвала и признание от ръководител за добре свършена работа? Кога и защо?
- Спечелих ли награди или отличия?
- Какви нови процеси въведох или промених? Защо? Какъв беше резултата?
- Какви проблеми разреших?
- Постоянно ли постигах заложените ми цели и планове?
- Спестих ли пари на компанията?
- Какво ме правеше наистина отличен служител там?

Прочетете отново обявата за работа, за да си припомните какво търси работодателя в успешния кандидат. Разгледайте списъка и изберете само тези работни постижения, имащи отношение към работата, за която кандидатствате.  Допълнете всяко избрано работно постижение с това каква полза е имал предишния Ви работодател от него. По този начин ще съобщите ясно не само на какво сте способни, но и пряката полза, която потенциалния работодател ще получи, ако Ви наеме.

А ако все още нямате значими постижения?

Току-що завършилите образованието си или младите професионалисти може все още да нямат ключови работни постижения, с които да се похвалят в CV-то си.

В този случай, просто следва да се съсредоточите върху уменията за справяне с работата, за която кандидатствате, и които  със сигурност притежавате. Обикновено уменията, които работодателите търсят у професионалисти без или с малък трудов опит, са:

- аналитични умения
- умение в работа в екип
- желание за учене и усъвършенстване
- много добри умения за работа с различни софтуерни програми
- отлични комуникативни умения

И запомнете - автобиография с включени в нея постижения, е най-добрият начин да покажете на какво наистина сте способни. Опитайте се да използвате този подход при изготвянето ѝ, когато търсите следващата си нова работа.


Сподели:
wave